Nahajate se tukaj

Zgodovina

Začetki društva

Leta 1931 so prebivalci, ki so prebivali na območju sedanjih naselij Nove Ložine, Gornje in Dolnje Ložine, spoznali, da se ni mogoče neorganizirano upirati posameznim požarom. Na tem območju so živeli predvsem Kočevski Nemci, ki so skupaj s Slovenci, živečimi na tem področju, leta 1931 ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Ložine in s tem postavili temelje za razvoj PGD Ložine. Društvo z večinskim nemško govorečim članstvom je delovalo vse do 2. svetovne vojne. 

Prenehanje delovanja

Leta 1941, z začetkom druge svetovne vojne, so Kočevarji zapustili to območje; društvo preneha z delovanjem. Vso obstoječo pisno dokumentacijo iz katere je bilo razvidno kateri ljudje so takrat živeli na tem območju, ustanovili društvo itd. so Kočevarji odnesli s seboj ali pa je bila ta uničena. Tako kakršnakoli dokumentacija o delovanju gasilskega društva pred drugo svetovno vojno ni poznana.

Ponovna oživitev društva

Leta 1947 so takratni prebivalci naselij Ložine ponovno začeli razmišljati o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva. V začetku delovanja društvo ni bilo samostojno, ampak je delovalo pod Prostovoljnim gasilskim društvom Stara Cerkev, in sicer kot gasilska četa Ložine. 

Društvo postane samostojno

Leta 1954 je društvo začelo s samostojnim delovanjem pod imenom Prostovoljno gasilsko društvo Ložine. Prvi predsednik društva je bil Jože Levstek, poveljnik pa Anton Omerza ml. Njuno delovanje je pomenilo temelj za dolgoletno uspešno delo društva.

Začetek gradnje 

Društvo v začetku svojega delovanja ni imelo svojih prostorov. Imelo je le lesen stolpič in manjši lesen prostor za hranjenje gasilske opreme.

Leta 1964 so se člani društva odločili, da pričnejo z izgradnjo novega gasilnega doma, katerega uporabljamo še danes. Z uspešno zaključitvijo gradnje gasilskega doma se je v društvu začelo obdobje, ko je bilo potrebno zagotoviti tehnična sredstva, ki so nujno potrebna za uspešno operativno delovanje gasilcev pri opravljanju nalog gašenja in reševanja. 

Oprema društva

Ročno brizgalno zamenja motorna brizgalna s kapaciteto 600 litrov, leta 1974 pa društvo dobi v uporabo novo orodno vozilo kombi IMV 1600, kar je bistveno izboljšalo operativno sposobnost gasilske enote. Leta 1984 je 600-litrsko motorno brizgalno zamenjala nova, sodobna 800-litrska motorna brizgalna, znamke Vatrosprem, izdelana po licenci Rosenbauer. Svojo zvestobo naši gasilski vrsti izkazuje še danes.

V letu 1991 je društvo, ob 60-obletnici, delovanja dobilo v uporabo novo terensko vozilo UAZ, ki je zamenjalo dotrajano orodno vozilo IMV 1600. Vozilo je bilo le zasilna rešitev v dani situaciji, razmišljanja vodstva pa so bila usmerjena že v prihodnost.

Starosta in zgled gasilca, predsednik Anton Omerza je leta 1997 začel z razmišljanjem o nabavi novega, sodobnega vozila. Pričeli so se prvi pogovori z Gasilsko zvezo Kočevje, kjer smo kmalu našli skupni jezik. Projekt je trajal skoraj štiri leta in je bil v letu 2001, ob 70. obletnici delovanja društva, tudi uspešno zaključen. Z veliko slavnostjo je bilo prevzeto novo sodobo gasilsko vozilom z vodo GVV-1. 

Vozilo se je kasneje še posodobilo z različnimi kosi gasilske opreme. Operativna enota je prejela tudi štiri sodobne ognjevarne obleke.

Z novim vozilom se je v PGD Ložine pričelo novo obdobje delovanje društva. Poudarek je bil na operativnem usposabljanju gasilcev operativcev in delu z mladimi.

Gasilska tekmovanja

 Prostovoljno gasilsko društvo Ložine je vedno gojilo kolektivni tekmovalni duh.

 Na mladih svet stoji

V letu 1996 se ponovno začne intenzivno delo z mladim rodom gasilcev. Enota se dvakrat uvrsti na državno tekmovanje. Višek doseže ženska mladinska desetina s 6. mestom na državnem tekmovanju, leta 2004 v Celju.

Brez članov A in B ne gre

Vsako leto se enota članov A udeleži občinskih tekmovanj. Največji uspeh enota doseže leta 1998 z uvrstitvijo na državno tekmovanje v Novem mestu. Tokrat se občinskega tekmovanja prvič udeležita dve enoti članov A in B.

V naslednjih letih pa društvo načrtuje sestaviti tudi žensko člansko ekipo.

Koledar

sreda
21
Po To Sr Če Pe So Ne
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29