Nahajate se tukaj

Komisija za odlikovanja

Prostovoljstvo je družbeno koristna aktivnost posameznikov in prostovoljskih organizacij, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo je proces vseživljenjskega učenja.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških potencialov, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje ljudi pri reševanju družbenih problemov. Tako je pojem prostovoljstva opisan v 2. členu Zakona o prostovoljstvu.

Zanimiv opis omenjenega pojma sem našla na straneh združenja za promocijo prostovoljstva, Slovenske filantropije, ki navaja, da je ne glede na spol, starost ali izobrazbo  prostovoljno delo »reciklator« najboljšega kar je v ljudeh.

Prostovoljstvo je vrhunec družbenega razvoja v 21. stoletju.

Gasilska zveza Slovenije združuje 133.065 prostovoljnih članic in članov (15. Kongres GZS leta 2008), kar jo po članstvu v organizaciji uvršča v sam vrh prostovoljnih organizacij; še več, GZS je s tolikšnim številom prostovoljk in prostovoljcev svojevrsten fenomen. Prostovoljni člani in članice Gasilske zveze Kočevje predstavljajo kar 9 odstotni delež celotnega prebivalstva občinei Kočevje.

In zakaj prostovoljno delo?

  • izražanje človeka po človeku (nekomu želim pomagati, smilijo se mi otroci, ljudje),
  • potrjevanje samega sebe (počutim se bolj koristnega, preizkusim, kaj zmorem ...),
  • pridobivanja strokovnih znanj in izkušenj za profesionalno delo in osebno rast,
  • svobodna izbira dela (delam, kar želim ...),
  • zaradi zabave, smeha, ustvarjalnosti, učenja na zabaven način,
  • pridobivanja novih prijateljev, znancev (želim se ponovno čutiti član neke skupine, strah pred osamljenostjo),
  • zaradi samopomoči (ker bom tudi sam nekoč potreboval pomoč),
  • izpolnitev prostega časa itd.

 

Pravijo, da je človek tak, kakršno ima srce. In verjamite, srce gasilca je pravo. Veliko.

Za pripadnost gasilski organizaciji, pogumno in hrabro dejanje, za predano delo in vložen trud, za prispevek posameznika ali organizacije k razvoju gasilstva na Slovenskem ali družbenega dobro, za dober vzgled itd. gasilska organizacija svojo zahvalo, s polno mero spoštovanja do članice, člana, skupine ljudi ali društva (organizacije) podaja v obliki  priznanj in odlikovanj.

Komisija za odlikovanja Gasilske zveze Kočevje (v sestavi: Jožef Burja, predsednik, ter članoma Romana Marinč in Milivoj Jelenovič), sprejema predloge posameznih PGD-jev, podaja pobude in predloge GZK, le te  transparentno prikaže ter na podlagi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah, s katerim so določene vrste, oblike, pogoji, kriteriji, način podeljevanja in nošenja priznanj in odlikovanj v gasilskih organizacijah, poda utemeljitev ter pripravi vse potrebno za podelitev priznanja ali odlikovanja izbranemu prejemniku.

Priznanje in odlikovanje v gasilstvu pomeni veliko, tako za posameznika, za gasilsko društvo, za gasilsko organizacijo. S podelitvijo priznanja ali odlikovanja je prejemniku izkazana čast in spoštovanje, ki v gasilski organizaciji še vedno šteje za veliko moralno vrednoto.

Jožef Burja

Koledar

petek
21
Po To Sr Če Pe So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30